Textila bilder och fantasifigurer i textil

Utställning på Arlös bibliotek 21 nov - 18 dec, 2015

Vernisage lördagen den 21 november, kl 13-15.

”Min kreativitet frodas som mest när jag får helt fria tyglar i projekt utan ramar. Att jobba med återbruk innebär en extra frihetskänsla. Prestationskravet försvinner eftersom materialet oftast är något kasserat som inte har kostat dyra pengar. Kvar blir bara ren skaparlust utan några gränser och allt är möjligt”

Mer information om bibliotetket och utställning finns här.